Par mums

Mūsu sasniegums ir izveidotais mārketinga komunikāciju uzņēmums SIA LeBORO, lai apvienojot iegūtās zināšanas un ilggadīgo darba pieredzi MĀRKETINGĀ, TIRDZNIECĪBĀ, PERSONĀLVADĪBĀ, FINANSĒS, PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ UN HORECA, spētu palīdzēt cilvēkiem un organizācijām, uzlabot preču un pakalpojuma pieprasījumu, optimizēt izmaksas un paaugstināt konkurētspēju.

 • Vīzija – būt pieejamiem ikvienam, kas vēlas darboties ar skatu nākotnē
 • Misija – palīdzēt cilvēkiem un organizācijām uzlabot preču un pakalpojuma pieprasījumu, nodrošinot kvalitatīvus mārketinga komunikācijas pakalpojumus
 • Mērķis – uzlabot preču un pakalpojumu sniedzēju, atpazīstamību un klientu piesaisti

 • Ilggadīga pieredze pārdošanā un mārketingā
 • Augsti kvalitātes kritēriji
 • Atvērta un atklāta saruna ar klientiem
 • Profesionāla komanda
 • Stratēģiska un analītiska domāšana

Mūsu komanda uzņemas pilnu atbildību un projekta realizāciju no idejas līdz jaunu klientu piesaistei. Jums atliks tikai izteikt savas vēlmes, paust savu viedokli un pieņemt lēmumus, ņemot vērā risinājumus, ko piedāvās mūsu speciālisti.

 • Plaša piedāvājuma izvēle
 • Konkurētspējīgas cenas
 • Gaumīgi un oriģināli risinājumi
 • Atbildīga attieksme pret klientu
 • Precizitāte

CĪŅA par izdzīvošanu, TIEKSME pēc augstāka komforta un VĒLME kļūt labākiem ir mūsu ikdiena sadarbībā ar klientiem. Mēs ticām, ka var pārdot vairāk, biežāk un par augstāku cenu. Spert pirmo soli. Mūsu uzņēmuma spēks ir mūsu pašu uzņēmībā, gribasspēkā un pozitīvajā domāšanā.

 • Pofesionālas konsultācijas un ieteikumi
 • 100% ieinteresētība Jūsu biznesa attīstībā
 • Radošas idejas un iespēju izvēle
 • Operatīva komunikācija un darbu izpilde
 • Laika ekonomija

Ne visi mūsu mārketinga komunikāciju veidi Jūsu uzņēmumam būs nepieciešami. Vadoties pēc pārstāvētās nozares specifikas, tiek atlasīti efektīvākie risinājumi, lai ātrāk sasniegtu vajadzīgos rezultātus. Noteikti sniegsim objektīvu ieskatu Jūsu uzņēmuma situācijā un analītiski izvērtēsim esošo situāciju. Pēc tam Jūsu ziņā ir izlemt, vai situācijas uzlabošanai izmantot mūsu palīdzību.

Mūsu vērtības

Tās ir četras inteliģences, četras uztveres formas un saziņas valodas, kas vajadzīgas nozīmīgu, ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanai

Mentālā inteliģence VĪZIJA

Prasme ar prāta acīm saskatīt iespējamo cilvēkos, projektos, lietās un uzņēmumos. Vīzija rodas, kad mūsu prāts sasaista vajadzības ar iespējamību.

Fiziskā inteliģence DISCIPLĪNA

Maksa par šīs vīzijas īstenošanu dzīvē. Lai panāktu, lai lietas notiek, ir jādara viss nepieciešamais, jātiek galā ar grūtībām un brutuāliem dzīves faktiem. Disciplīna dzimst, kad vīzija savienojas ar apņemšanos.

Emocionālā inteliģence DEGSME

Uguns, alkas, pārliecības spēks un dzinulis, kas uztur disciplīnu vīzijas sasniegšanai. Degsme jeb aizrautība rodas, kad cilvēku vajadzības pārklājas ar viņa unikālo talantu.

Garīgā inteliģence SIRDSAPZIŅA

Iekšēja morāla izjūta, kas ir pareizi un kas – nē, tieksme pēc jēgas un došanas. Tā ir vadošs spēks vīzijspējai, disciplīnai un degsmei.

Pierakstīties jaunumiem